Español

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 General de protección de datos, sus datos personales serán objeto de tratamiento por parte de Jesper Sander Pedersen, responsable del tratamiento con NIE X0642159E en nombre de “Jesper assistance». La finalidad principal de este tratamiento es gestionar los servicios con los principales clientes y proveedores.
Los datos proporcionados se conservarán durante los plazos necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad respecto de sus datos personales enviando un email a info@jesper-assistance.com con copia de su DNI indicando «Derechos protección de datos.

Dansk

I overensstemmelse med den generelle forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse behandles dine personoplysninger af Jesper Sander Pedersen, NIE 0642159E som ansvarlig for databehandler i navnet «Jesper assistance». Hovedformålet med denne behandling er at administrere tjenesterne med de vigtigste kunder og leverandører.
De leverede data opbevares i de perioder, der er nødvendige for at overholde juridiske forpligtelser og overføres ikke til tredjepart, undtagen i tilfælde, hvor der er en juridisk forpligtelse.
Du kan udøve rettighederne til adgang, berigtigelse, sletning, modstand, begrænsning af behandling og bærbarhed af dine personlige data ved at sende en e-mail til med en kopi af dit id, der angiver «Databeskyttelsesrettigheder.»